• 3/9 Yaş Jimnastik Eğitimi Kayıtlarımız Başladı.....
 • 4/13 yaş Yaratıcı Drama Eğitimi Ekimde Başlıyor.
ÇOCUK SANAT EĞİTİMLERİ
Matine Suare
Sanat eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür.

  

Yaratıcı Drama 

     

 

Çocuklar için yaratıcı ve eğitici drama kurslarımızı haftada bir gün bir saat ve grup dersleri şeklinde gerçekleştirmekteyiz.Uygun sınıflarımızı öğrenmek ve ücretsiz deneme derslerimize katılabilmek için lütfen eğitim almak istediğiniz şubemize telefonla ulaşınız. 

 

Drama Kursu kazanımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 

  • Farkındalık kazandırır,
  • Bağımsız düşünmeyi sağlar,
  • İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir,
  • Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,
  • Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir,
  • Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,
  • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar,
  • Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,
  • Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,
  • Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,
  • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,
  • Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,
  • Duygunun sağlıklı ve kontrollü boşalımına olanak verir,
  • Kendini tanımayı sağlar,
  • Kendini ifade etmede güven kazandırır,
  • Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.

 

Bir çocuk için vazgeçilmez bir unsur olan “oyun”, dramanın çıkış noktasıdır. Oyunların çeşitliliği ve çok yönlülüğü, bu alana ilişkin getirilen tanım ve yaklaşımların da çeşitlilik kazanmasını sağlamıştır.Scheuerel’e göre  oyunun altı ana aktivitesi vardır:

  • Özgürlük,
  • İçsel sonsuzluk,
  • Öyleymiş gibi yapma,
  • İkili değer,
  • Kapalı bütünlük,
  • Şimdiki zaman

 YARATICI DRAMA  DERS ÖRNEK VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ.

 Klasik Bale

      

     Bale kurslarımız çağdaş eğitim prensipleriyle şekillenmektedir. İyi bir klasik bale eğitimi için, klasik dans eğitiminin yanı sıra; ritim, mim, modern dans, karakter dansları gibi çağdaş ekollerle ilgili çalışmaların planlanmış olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz, yaşları ve gelişimleriyle paralel olarak ders içerisinde yukarıda belirtilen eğitimleri almaktadırlar. Bale kursları müzik eşliğinde yapıldığı için öğrencilerin müzikal anlamda yetenekleri de gelişme göstermektedir.

Haftada bir ders ayda dört ders olarak gerçekleştirilen bale kursları 4-5 yaş grubu için haftada 1 gün 75 dakika (35dk+35dk iki ders, 5 dk teneffüs), 6 yaş ve üzeri için ise yine haftada 1 gün 90 dakika (40dk+40dk iki ders, 10 dk teneffüs) olarak planlanmıştır. Bale kursları hafta sonları cumartesi veya pazar günleri yapılmaktadır.

Sezon boyunca yaptığımız çalışmalar sonrasında her yıl haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ,Bale ve Modern Dans Gösterilerimizde öğrencilerimizi sahneye çıkararak onları bu büyülü dünya ile buluşturma düşüncesinden hareketle etkinliklerimize kesintisiz devam etmekteyiz.

 

 

Çocuklar İçin İngilizce Drama Eğitimi

    

 

Matine suare Çocuk Gelişim Akademisi 6-11 yaş arası tüm drama meraklılarını İngilizce Drama Eğitimi ne davet ediyor. Çocuğunuzun hem İngilizcesini geliştirebileceği, hem de oyunculuk konusunda kendini geliştirebileceği bu eğitim uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Drama Yoluyla Gelişim uzman eğitim birimi tarafından hazırlanan son derece gelişmiş ve benzersiz bir İngilizce drama programı ile çocuklar;

 • İngilizce yi doğaçlama konuşma rahatlığı ediniyor ve çok eğleniyorlar.
 • Şevk, enerji ve hayata olumlu yaklaşma
 • Özgüven
 • Özsaygı
 • Sözel iletişim
 • Etkili sosyal iletişim kurma becerilerini geliştiriyor.

     Matine suare Çocuk Gelişim Akademisinde derslere katılmak isteyen tüm çocuklar için ÜCRETSİZ DENEME DERSİ fırsatı sunuluyor.

 

ENSTRÜMAN EĞİTİMİ:

Piyano

     

     Bireysel olarak yapılan piyano derslerimizin ilk amacı öğrencinin piyano kursu’na severek ve isteyerek gelmesini sağlayabilmektir. Eğer öğrenciye müziği, piyanoyu sevdirebilirsek başarı zaten kendiliğinden gelecektir. Müziği seven insan toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Enstrüman eğitimi, öğrencinin kişisel gelişiminde çok yönlü ve olumlu etkiler yaratır.

Piyano derslerimiz bireysel özel ders olarak haftada bir gün yapılmakta ve elli dakika sürmektedir. Kurslarımıza çocukların yanı sıra yetişkinler de  katılabilirler. Halen piyano kursu alan bir çok yetişkin öğrencimiz bulunmaktadır.

Solfej, armoni ve diğer teorik bilgiler tamamlayıcı olarak piyano kursu içeriğinde yer almaktadır. 

Ders günü ve saatleri sizin boş vakitlerinizle öğretmenlerimizin  programlarındaki uygun saatlere göre ortaklaşa belirlenmektedir. Uygun olduğunuzda kursumuzu ziyaret ederseniz  kulak ve yetenek seviyesinin belirlenmesinin ardından ders günü ve saatiyle ilgili  programlamayı birlikte yapabiliriz.

 

Keman 

                 

    Her yaştan ve seviyeden öğrencilerle bireysel olarak yapılan keman derslerimizin ilk amacı öğrencinin müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu vermektir. Müziği seven  insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Enstrüman  eğitimi, öğrencinin kişisel gelişiminde  çok yönlü ve olumlu etkiler yaratır.
Solfej, armoni ve diğer teorik bilgiler tamamlayıcı olarak keman kurslarımızın içeriğinde yer almaktadır. Kurumumuzda çocukların yanı sıra  yetişkinler de keman kurslarımıza katılabilirler. Halen keman kursu alan bir çok yetişkin öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Gitar

               

Bireysel veya isteğe bağlı olarak grup dersi şeklinde yapılan  Gitar  kursu’nun  ilk amacı öğrencinin müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu vermektir. Müziği seven  insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Enstrüman  eğitimi, öğrencinin kişisel gelişiminde  çok yönlü ve olumlu etkiler yaratır.

Solfej, armoni ve diğer teorik bilgiler tamamlayıcı olarak  derslerimizin içeriğinde yer almaktadır. Kursumuzu başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilir.

Çocukların yanı sıra  yetişkinler de bireysel ders veya grup dersi seçenekleri ile  gitar kursu’na katılabilirler. Halen gitar kursu alan bir çok yetişkin öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Bateri&Perküsyon

              

Bateri kursu’nun ilk amacı öğrencinin müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritm duygusunu vermektir. Müziği seven  insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Bu eğitim, öğrencinin kişisel gelişiminde de çok yönlü ve olumlu etkiler yaratır.

Günümüz pedagoji anlayışlarının genel yaklaşımı, başlangıç Bateri ve Vurma Sazlar eğitiminin bilimsel bir süreç olduğu ve bu süreçte bilimsel yöntemlerden yararlanılması gerektiği üzerinedir.
Solfej, armoni ve diğer teorik bilgiler tamamlayıcı olarak derslerimizin içeriğinde yer almaktadır. 

Kurumumuzda çocukların yanı sıra yetişkinler de bateri kurslarımıza katılabilirler. Halen bateri kursu alan bir çok yetişkin öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Şan Eğitimi 

              

Sesimiz, yaşantımızın her anında kullanmak zorunda olduğumuz doğal enstrümanımızdır. Gelişmeye müsait bir sese sahip herkesin, kendi ses sınırları içinde daha güzel şarkı söyleyebilmesi için, onu en iyi şekilde kullanmayı öğrenmesi, ancak ses eğitimi ile mümkündür.

Şan eğitimi sadece operaya girmek amacıyla alınmaz.Şan kursu tiyatrocular, spikerler, güzel şarkı söylemek isteyenler ve bunun gibi sesini doğru kullanmak isteyen herkes için gereklidir. Derslerin bireysel olması ses eğitimi için önemlidir.

Öğrencinin gelişimini güçlendiren ve müzikaliteyi arttıran eğitim yöntemleri ile bireysel özel ders şeklinde gerçekleştirilen şan derslerimiz  piyano eşliğinde yapılmaktadır.

Kurumumuzda çocukların yanı sıra  yetişkinler de şan kurslarımıza katılabilirler. Halen şan kursu alan bir çok yetişkin öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Latin Kids Kursu

 

Dans derslerinde amacımız 5-13 yaş arası çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlayarak estetik bir vücutla anatomik yapılarını tanıtarak, doğru duruş ve bedensel olarak müziğin kendi ritminde kendilerini ifade ederek özgüven sağlamayı amaçlar. Çocuklar için de geliştirilen latin kids teknikleri ile sağlıklı ve dansa gönül veren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Latin kids kursları içinde yer alan sınıflarda, özel eğitmenler ile çocuklarınız dans etmeyi öğrenirken aynı zamanda sosyalleşecek  ve anatomik olarak estetik bir yapıya sahip olacaklar.
Dans derslerimiz haftada 1 gün 1,5 saattir. 
Gruplarımız 12 kişilik sınıflardan oluşmaktadır.
Dans dersliklerimiz ailelerin çocuklarını dışarıdan izleyebileceği şekilde tasarlanmıştır.
Yaş grupları ve ders günleri için bizimle iletişime geçin.

 

  
Duyurular
  Alış Satış
$ USD

€ EURO

¥ JPY

£ GBP

Ankara

Aktif Ziyaretçi : 24
Toplam Ziyaretçi : 3802
Sizce günümüz çağı çocuklarına teknolojiyi sınırlandırmalımıyız?

Hayır
Evet